REHABILITACJA ONLINE – CZY DA SIĘ NIĄ ZASTĄPIĆ TRADYCYJNE PODEJŚCIE?

Współczesne problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań. Pandemia koronawirusa wymusiła zamknięcie niektórych placówek lub utrudniła kontakt ze specjalistami. Rehabilitacja online – jakie ma wady, a jakie zalety?

Od wiosny 2020 roku rzeczywistość, w której żyjemy, mocno się zmieniła. Trudno w tej chwili mówić o powrocie do normalności. Początkowo nawet korzystanie z tak niezbędnych zdrowotnie usług, jak fizjoterapia, było mocno utrudnione. Obecnie zawieszono działalność sanatoriów i ośrodków uzdrowiskowych poza przypadkami, gdzie zaprzestanie usług może grozić poważnym pogorszeniem zdrowia pacjenta. Dla wielu placówek i chorych rozwiązaniem w pandemicznych czasach jest rehabilitacja online. Pomysł kontrowersyjny, ale jak się okazuje – w niektórych przypadkach bardzo skuteczny.

Czym jest rehabilitacja online?

To zespół działań na linii rehabilitant-pacjent, które można wykonać bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Należą do nich:

  • szkolenie – indywidualna pomoc, doradztwo, instruktaże, planowanie terapii podstawowej
  • ocenia i monitorowanie postępów – dzięki temu można sprawdzić skuteczność prowadzonej terapii i to, czy nie wymaga korekt
  • terapia – wykorzystanie wszystkich możliwości technologicznych do przeprowadzenia pełnej terapii z pacjentem, włączając w to ćwiczenia, relaksację czy autoterapię

Rehabilitacja online – kiedy się sprawdza?

W czasie, gdy udzielanie podobnej pomocy w wariancie ponadpodstawowym jest ograniczone, rehabilitacja online pod postacią telekonsultacji czy rozmów Skype, WhatsApp niekiedy jest jedyną możliwością. Pacjent instruowany przez rehabilitanta wykonuje ćwiczenia. Jednocześnie jest to okazja do podzielenia się z osobą wykwalifikowaną zmianami w stanie zdrowia. Pozwala to na bieżącą korekcję planu rehabilitacyjnego i dopasowanie go do zmieniających się warunków chorobowych osoby korzystającej z usług.

Tego typu aktywność nie tylko pozytywnie wpływa na stan zdrowia pacjenta, ale również zapobiega schorzeniom wynikającym ze zmiany trybu życia na bardziej „zamknięty” i siedzący. To skuteczna metoda pracy nad zdrowym kręgosłupem czy wzmocnieniem ogólnym ciała.

Rehabilitacja online - ograniczenia

Rehabilitacja w wymiarze online jest czymś innym niż tradycyjna. Pacjent w zdecydowanej większości jest zmuszony do wykonywania samodzielnych ćwiczeń lub z pomocą niewykwalifikowanego bliskiego. To oznacza, że wcześniej przygotowany przez instruktora plan wymaga zmian, dostosowujących specyfikę ćwiczeń do warunków. To z kolei powoduje, że możliwe do wykonania ćwiczenia mogą być mniej efektywne niż te robione bezpośrednio z pomocą i pod okiem rehabilitanta.

Rehabilitacja online uniemożliwia również dokładniejsze diagnozy. W przypadku konsultacji z nowym, nieznanym wcześniej pacjentem, konieczne może być choćby przeprowadzenie badania palpacyjnego. Warto jest wtedy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, odbyć test i zapisać się na konsultacje w formie „fizycznej”.


CONTENT MARKETING. JAK WYKORZYSTAĆ GO W BRANŻY REHABILITACYJNEJ?

Content marketing to marketing treści, czyli działanie mające na celu regularne dostarczanie atrakcyjnych i jakościowych treści po to, by zdobyć nowego klienta i utrzymać zainteresowanie firmą. W branży rehabilitacyjnej jest on niezbędny.

Celem każdego fizjoterapeuty czy rehabilitanta jest pozyskanie klienta. Podstawą jest produkt lub oferowana usługa, której jakość ma być kartą przetargową skłaniającą do zakupu. Współczesny konsument ma jednak do wyboru szeroki wachlarz możliwości. Gabinety powstają w miastach na każdym kroku, a pandemia wymusiła ponadto zwrot w stronę poszerzenia ofert online. Konkurencja rośnie i nie śpi, a przedsiębiorcy starają się dotrzymać jej tempa. W tym właśnie miejscu pojawia się content marketing, który potrafi zmienić oblicze każdej marki.

Content marketing – praktycznie zastosowanie

Content marketing to jedna ze strategii marketingowych, opierająca się na tworzeniu unikalnych treści w odniesieniu do danego brandu. Ich celem jest utrzymanie zainteresowania u klientów, którzy są już z marką zapoznani oraz przekonanie do związania się z nią nowych. W tym przypadku brand nie stawia na pustą reklamę. Chce stworzyć coś, co będzie wartością dodaną, która umożliwi zbudowanie długotrwałych relacji z odbiorcą.

Co należy do content marketingu? Między innymi branżowe czy brandowe artykuły, podcasty, infografiki, poradniki, video, platformy edukacyjne, a także raporty. One wszystkie dostarczają nie tylko ważnych i ciekawych dla potencjalnego klienta treści, ale również delikatnie „przemycają” informacje dotyczące marki.

Fizjoterapia i rehabilitacja w świecie marketingu

Jak w każdej gałęzi biznesu, również w branży fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjnej marketing to podstawa, a content marketing – ciekawe rozwiązanie. Współczesne czasy wymusiły na niej dostosowanie się do nowej rzeczywistości, którą były między innymi trudności w funkcjonowaniu gabinetów. To sprowokowały właścicieli czy też producentów do dodatkowego działania, wykraczającego poza ramy standardowych usług.

Content marketing a branża rehabilitacyjna – przykłady

Branża rehabilitacyjno-fijoterapeutyczna w dużej mierze opiera się na kontakcie z pacjentem. To wykonywane wspólnie ćwiczenia czy analiza stanu zdrowotnego, tak zwana „praca na żywym organizmie”. Jak więc można wykorzystać content marketing w tak specyficznym sektorze?

Przede wszystkim zyskają ci, którzy zainwestują w specjalistyczne artykuły. Wiedza fizjoterapeutów jest cenna, nie posiada jej przeciętny pacjent. Fachowe przybliżenie najważniejszych problemów czy też wskazanie nowych rozwiązań nie tylko zbuduje zaufanie do rehabilitanta (bo dzieli się wiedzą, którą ma), ale również pomoże spozycjonować biznes w wyszukiwarkach. Każda odpowiednio przygotowana pod SEO treść będzie wzbogaceniem wartości strony internetowej danego gabinetu i pozwoli na organiczne dotarcie do potencjalnego klienta.

Dobrym rozwiązaniem będzie publikowanie wartościowego video. Może ono pokazać zarówno proste ćwiczenia do wykonania w domu, jak również przedstawiać wiedzę w sposób bardziej kompleksowy, relacyjny.

Przydadzą się również pie-charty czy też infografiki, pokazujące na przykład możliwości danej terapii i jej efekty. Jest to ciekawe rozwiązanie i dość rzadko spotykanie na polskim rynku.


JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNESPLAN W BRANŻY REHABILITACYJNEJ?

Biznesplan to formalny dokument szczegółowo opisujący wszystko na temat firmy. Ma napędzać przyszłość danej organizacji, ponieważ zawiera cele dla wszystkich głównych obszarów: sprzedaży, wydatków, zatrudniania i finansowania.

Biznesplan to punkt odniesienia do monitorowania postępów i„uczenia się po fakcie”, jeśli osiągasz lepsze lub gorsze wyniki niż oczekiwano.

Biznesplan – kto go potrzebuje?

Każdy, kto prowadzi firmę, powinien mieć biznesplan – zwłaszcza podczas pracy z inwestorami, partnerami lub pracownikami.

Jakie są podstawowe elementy biznes planu?

Biznesplany będą się różnić w zależności od praktyki. Powinny być żywymi dokumentami, które można dostosowywać w miarę rozwoju swojej praktyki i zmian na rynku.

1. Podsumowanie wykonawcze

To ogólny przegląd celów i celów gabinetu. W tej części należy jasno i zwięźle opisać, w jaki sposób dana praktyka planuje zająć się problemami zdrowotnymi pacjenta, pozostając przy tym rentowną. Działa również jako rodzaj struktury, do której można się odwołać podczas opracowywania reszty biznesplanu.

W przypadku ambulatoryjnej praktyki fizykoterapeutycznej w tej części należy krótko podsumować:

  • jaką niszę zamierza wypełnić klinika,
  • usługi, które zapewni gabinet,
  • jak zamierza się rozpowszechniać informacje o usługach,
  • potencjał wzrostu kliniki,
  • przewagi konkurencyjne,
  • ogólne wymagania dotyczące finansowania

2. Cele

Co właściwie robi twoja praktyka? Jakie są jej cele? Jeśli firma już działa, prawdopodobnie można dość łatwo określić jej cele i usługi. Ale nawet jeśli jest się doświadczonym weteranem biznesu, może być trudniej wyjaśnić, co chce się osiągnąć w dłuższej perspektywie. Tak więc w tej sekcji warto zacząć od zastanowienia się nad tym, gdzie znajduje się teraz firma i gdzie chce się, aby była w przyszłości. Warto tu wspomnieć także o działaniach niezbędnych do osiągnięcia tego wzrostu.

3. Marketing

Chociaż cele i usługi są bezsprzecznie ważne, sposób, w jaki planuje się sprzedać swoją praktykę, jest równie ważny – jeśli nie bardziej. W końcu usługi będą miały niewielki wpływ, jeśli docelowi odbiorcy nie będą wiedzieć, że je się oferuje. Najlepiej byłoby podzielić tę sekcję na trzy mniejsze podsekcje.

Wiadomość, którą chcesz przekazać

Pacjenci muszą wiedzieć wszystko o firmie, więc warto zastanowić się, co chce się przekazać swoim komunikatem. O treści tej sekcji informują: mocne strony praktyki, korzyści z fizjoterapii w porównaniu z innymi rodzajami leczenia, trendy w fizjoterapii i usługach wellness oraz w jaki sposób pacjenci mogą uzyskać dostęp do usług.

4. Operacje

Zrozumienie codziennych operacji – a także tego, kto za co odpowiada – może przyczynić się do sukcesu praktyki. Warto odpowiedzieć sobie na pytania:

Jakich obiektów, sprzętu i materiałów potrzeba na co dzień?
Jaka jest Twoja struktura organizacyjna?
Kto odpowiada za jakie aspekty działalności?
Jakie są początkowe potrzeby kadrowe?
Kiedy i jak doda się personel?
Jak nawiąże się relacje biznesowe z dostawcami i dostawcami?
Jak te relacje wpłyną na codzienne operacje?
Jak zmieni się działalność wraz z rozwojem firmy?
Jakie kroki podejmie się, aby obniżyć koszty, jeśli firma początkowo nie spełnia oczekiwań?

5. Finanse

Nie można skutecznie prowadzić praktyki bez oceny sytuacji finansowej. Dobrze jest zacząć od określenia kosztów początkowych, a także tego, czy planuje się je sfinansować za pomocą pożyczek, dotacji lub oszczędności.

Biznesplan powinien zawierać wyceny budowy i remontów obiektów, dzierżawy budynku oraz
niezbędnego wyposażenia.

Ponadto należy wykonać:
Bilans (tj. aktywa, udziałowcy, zobowiązania i dochody w celu sfinansowania przyszłego wzrostu)
Rachunek zysków i strat (tj. przewidywane przychody i wydatki)
Rachunek przepływów pieniężnych (tj. wpływy gotówkowe i płatności wydatków)
Budżet operacyjny (tj. szczegółowy podział dochodów i wydatków)
Analiza progu rentowności (tj. projekcja przychodów wymaganych do pokrycia kosztów stałych i zmiennych)

Dzięki tym punktom biznesplan będzie klarowny i pomoże w rozwoju firmy.