Robotyzacja branży i rozwojowe inwestycje. 29. edycja Targów Rehabilitacja w Ptak Warsaw Expo

Robotyzacja branży i rozwojowe inwestycje. 29. edycja Targów Rehabilitacja w Ptak Warsaw Expo

Czy roboty rehabilitacyjne to już teraźniejszość dla branży, czy może jednak przyszłość? Czy można leczyć nowocześnie po wypadkach komunikacyjnych? Jak uzyskać dofinansowanie i inwestować, by postawić na rozwój? Te i inne tematy zostały poruszone w czasie Targów Rehabilitacja, których 29. edycja odbyła się w dniach 7-9 grudnia 2022 w Ptak Warsaw Expo.

Dziś już nie ma wątpliwości co do odpowiedzi na pytanie, jaka jest przyszłość rehabilitacji i fizjoterapii. To robotyzacja, która umożliwia dokładniejsze przeprowadzanie zabiegów, a także szybsze osiągniecie postępów u pacjenta. Wokół tego tematu, jak i umiejętnego inwestowania w biznes toczyła się dyskusja podczas 29. edycji Targów Rehabilitacja w Ptak Warsaw Expo.

Robotyzacja branży i rozwojowe inwestycje na Targach Rehabilitacja

Nie bez powodu wybrano właśnie takie zagadnienia jako podstawę do konferencyjnej dyskusji. Istnieje bowiem związek pomiędzy inwestycją w robotyzację a wzrostem satysfakcji pacjenta z leczenia i zwiększeniem zysków placówki.

Podczas Targi Rehabilitacja tacy eksperci, jak prof. CMKP dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat neuroplastyczności czy nowoczesnych metod leczenia uszkodzeń rdzenia (dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR). Ponadto zaprezentowano możliwości najnowszych robotów, jak Luna EMG na podstawie badań klinicznych. Nie zabrakło również innowacyjnych rozwiązań w opiece nad powypadkowym pacjentem. Koncepcję Reha Help zaprezentowali Daniel Kocur i Marcin Kliś z VOX Veritas. Dodatkowo, mówiono o tym, jak funkcjonuje zautomatyzowane mieszkanie XXI wieku z rehabilitacją, i jak uzyskać dofinansowanie w imię nowoczesnego podejścia do leczenia pacjenta.

Podczas wydarzenia swoje dotychczasowe osiągnięcia zaprezentowały zautomatyzowane kliniki i producenci ułatwień dla niepełnosprawnych (Nordmedic, Levi Care, Klinika Orygin, Donum Corde). Wszystko po to, by pokazać, że w polskiej, nie zawsze w pełni korzystnej dla pacjenta rzeczywistości, można stworzyć warunki nowoczesne, które sprzyjają szybkiemu powrotowi do zdrowia.

To była jednak tylko część tematów poruszanych podczas Targów Rehabilitacja. Lekarze z wieloletnim doświadczeniem przeprowadzali warsztaty i prezentowali nowe możliwości leczenia poszczególnych schorzeń. Wszystko po to, by pokazać, jak jeszcze bardziej pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Pełne możliwości sektora na Targach Rehabilitacja

Solidna dawka medycznej inspiracji to jednak nie wszystko, czego mogli doświadczyć odwiedzający Targi Rehabilitacja. Była to również okazja do zaznajomienia się z pełną gamą ofert sektora, porównania i branżowej analizy nowych możliwości, a także sprawdzenia konkurencyjności na rynku. Podczas wydarzenia zaprezentowali się usługodawcy z Polski i zagranicy z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii, kliniki, szpitale, specjaliści od medycyny estetycznej, producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, ale również suplementów.

W sumie 29. edycję Targów Rehabilitacja odwiedziło 4236 osób, które na 18 000 m2 przestrzeni wystawienniczej Ptak Warsaw Expo zaznajamiali się z ofertami 98 wystawców. Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy na kolejną odsłonę wydarzenia. Wszelkie szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej targirehabilitacja.pl.


Informacje organizacyjne dla Wystawców

Informacje organizacyjne dla Wystawców

1. Dane kontaktowe, terminy montaży, demontaży i godzin otwarcia targów.

Montaż stoisk:

 • z zabudową indywidualną: 05.12.2022r. w godz. 8:00 – 18:00 i 06.12.2022r. w godz. 8:00 – 20:00
 • z zabudową realizowaną przez Ptak Warsaw Expo: 06.12.2022r. w godz. 8:00 – 20:00

Demontaż stoiska:

 • 09.12.2022r. w godz. 17:00 – 24:00
 • 10.12.2022r. w godz. 8:00 – 12:00

Godziny otwarcia Targów 07-09.12.2022:

 • Dla Wystawców – 9:00 – 18:00
 • Dla Odwiedzających – 10:00 – 17:00

2. Ważne informacje techniczne PTAK WARSAW EXPO (PWE): podłączenia prądu, wody, Internetu, dopuszczalne obciążenie powierzchni ekspozycyjnej, maksymalna masa elementów podwieszanych, maksymalna wysokość zabudowy

Podłączenia elektryczne:
Wystawca ma obowiązek zamówić odpowiednią moc przyłączy elektrycznych, niezbędną do zasilenia wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych na stoisku.
Suma mocy urządzeń i oświetlenia na stoisku będzie podstawą do zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączy.

Podłączenia wodne:
Wystawca ma obowiązek zamówić podłączenia wodne w ilości odpowiadającej ilości podłączonych maszyn i urządzeń na stoisku. Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia lub zlewu do jednego przyłącza wodnego (dotyczy zarówno dopływu jak i odpływu). Niedopuszczalne jest stosowanie rozdzielni i rozgałęzień na kilka urządzeń.

Charakterystyka podłączeń na terenie PWE:

Podłączenia elektryczne:

 • dostarczamy w przedziałach mocy (w kWh) określonych w formularzu zamówień Organizatora
 • prąd trójfazowy dostarczany jest od 9 kW
 • wystawcy zamawiający prąd trójfazowy proszeni są o określenie rodzaju gniazda (16 A, 32 A, 63 A) oraz poboru mocy maszyny/urządzenia podłączanego na stoisku, Wystawca/podwykonawca zabudowy zobowiązany jest do dokładnego określenia na projekcie miejsca wyprowadzenia poszczególnych przyłączy.

Podłączenia wodne:

 • dopływ – średnica przewodu 0,5 cala, zakończony zaworkiem
 • odpływ zlew – przewód 1 cal
 • odpływ urządzenia/maszyny – przewód PCV, średnica 2 cale

Podłączenia Internetu – podłączenie kablowe lub Wi-Fi (w zależności od potrzeb Wystawcy)
Jedno podłączenie Internetu jest przypisane tylko do jednego komputera.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 1 m2 POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ: 2,5 T/m2 I KANAŁÓW MEDIALNYCH: 500 kg.

DOPUSZCZALNA MAKSYMALNA MASA ELEMENTÓW PODWIESZANYCH: 50 kg/1 punkt*

* Wszelkiego rodzaju podwieszenia są każdorazowo uzgadniane z konsultantem technicznym. Zawieszenie elementu klienta do stropu Hali jest możliwe tylko po przekazaniu wymaganej dokumentacji (oświadczenie dotyczące podwieszania elementów, podkład stoiska wraz z projektem i zaznaczonymi miejscami podwieszeń, dokumenty atesty/producent dotyczące konstrukcji Trilock/Quadrolock ewentualnie innej, czy własnej konstrukcji do którego będą podwieszane elementy – nie później niż na 40 dni przed rozpoczęciem imprezy oraz po uzyskaniu zgody Organizatora.

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZABUDOWY STOISK INDYWIDUALNYCH: zgodnie z planem technicznym stoiska otrzymanym od Organizatora.

3. Informacje dotyczące procedur odbiorów stoisk, powierzchni oraz zasad bezpieczeństwa na terenie PWE

Miejscem odbioru stoisk jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Zamówienia dodatkowe lub zmiany w zabudowie stoisk wykonanych, będą realizowane w miarę możliwości, w dniu odbioru stoisk.

Aranżacja stoisk przez Wystawców odbywa się w dniu odbioru stoisk.

Zgodnie z regulaminem targów, do dekoracji stoiska mogą być stosowane wyłącznie materiały niepalne lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi do stopnia trudnozapalności.

Materiały impregnowane przeciwogniowo muszą posiadać aktualny atest przeciwpożarowy.

Wystawca zobowiązany jest przedstawić w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców aktualne atesty potwierdzające stopień trudnozapalności, niepalności użytych materiałów.

Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz palenia, wnoszenia i stosowania butli gazowych, również typu turystycznego.

Dekoracje użyte na stoisku nie mogą uszkodzić ścian i podłogi PWE, dlatego zabronione jest opieranie o ściany elementów metalowych, szklanych lub mebli bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Wystawców dekorujących samodzielnie stoiska obowiązuje zakaz wbijania, wkręcania gwoździ, śrub i pinezek w ściany.

W przypadku uszkodzenia elementów zabudowy stoiska Wystawca będzie obciążony kosztami wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu.

Pozostawianie elementów wystawcy na stoisku:

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakończeniem Targów jest zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą (stoisko) do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

UWAGA!!!

W przypadku uszkodzenia modułów stoiska lub pozostawienia na stoisku elementów dekoracji (grafiki), Wystawca będzie obciążony kosztami renowacji lub czyszczenia modułów stoiska.

Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nieusuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
Na terenie PWE obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, maszyn typu szlifierka czy spawarka, jak również narzędzi pylących bez odkurzacza wyciągającego.

Miejscem odbioru powierzchni wraz z zamówionymi przyłączami jest Punkt Technicznej Obsługi Wystawców zlokalizowane na terenie PWE.

Odbiór powierzchni wraz z podłączeniami mediów pod zabudowę stoiska odbywa się w dniu rozpoczęcia montażu na podstawie Protokołu odbioru powierzchni wystawowej

Osoba odbierająca powierzchnię jeśli nie jest to Wystawca (np. wykonawca zabudowy) powinien posiadać podpisane przez Wystawcę oryginał upoważnienia podpisanego i opieczętowanego przez Wystawcę. Osoby upoważnione przez Wystawcę do wykonania zabudowy w celu swobodnego poruszania się po terenie Targów powinny posiadać identyfikatory techniczne, które będą dostępne w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców. Identyfikatory techniczne należy uzupełnić danymi osób upoważnionych do montażu stoiska.
Identyfikatory techniczne ważne są tylko w trakcie montażu i demontażu i nie upoważniają do wstępu na Targi w trakcie trwania imprezy.

Stoiska, ich wyposażenie i dekoracja muszą być wykonane wyłącznie z materiałów niepalnych lub zabezpieczone środkami ognioochronnymi o odpowiednim stopniu trudnozapalności. Wystawca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi stosowny atest potwierdzający stopień palności materiałów.
Skan lub kserokopię atestów należy przesłać do Organizatora wraz z projektem architektonicznym stoiska na 40 dni przed rozpoczęciem Targów.
Wykonawca zabudowy stoiska zobligowany jest do usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych wszelkich odpadów, i elementów pozostałych po budowie.
Wykonawca zabudowy jest zobligowany do wykończenia lub wysłonięcia, każdej ściany przylegającej do sąsiedniego stoiska i będącej wyższą niż 2,4 m, w sposób estetyczny, w kolorze białym. Wysłona powinna być wykonana z materiałów nieprzeźroczystych.

Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne straty lub uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania powierzchni oraz pomieszczeń i urządzeń PWE przez pracowników własnych lub firmy wykonującej zabudowę stoiska Wystawcy.
Pracownicy wykonujący instalacje elektryczne muszą posiadać aktualne zaświadczenia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Wystawca dokonujący zabudowy powierzchni wystawienniczej samodzielnie lub za pośrednictwem wynajętej firmy zewnętrznej zobowiązany jest:

 • podać nazwę i adres firmy wykonującej zabudowę stoiska,
 • upoważnić wykonawcę zabudowy stoiska do protokolarnego przejęcia powierzchni wystawienniczej pod wykonanie zabudowy
  targowej,
 • przekazać projekt architektoniczny, elektryczny i wodno-kanalizacyjny stoiska do zatwierdzenia przez Organizatora na 40 dni przed rozpoczęciem targów,
 • uzyskać zgodę na wykonanie ww. instalacji technicznych.
 • przesłać upoważnienie oraz oświadczenie wykonawcy, wraz z atestami potwierdzającymi, że użyte materiały do budowy stoiska są niepalne
 • przesłać pełną dokumentację dotyczącą podwieszanych konstrukcji

Demontaż stoisk targowych budowanych samodzielnie

Zgodnie z regulaminem Targów, wywóz eksponatów oraz likwidacja ekspozycji na stoisku, przed zakończeniem Targów jest zabronione.

Demontaż elementów stoiska odbywa się w godzinach określonych przez Organizatora. Wystawcy zobowiązani są do usunięcia wszelkich dekoracji użytych na stoisku (eksponaty, tablice reklamowe, bannery, plakaty wraz z taśmą dwustronną, kolorowa folia na modułach zabudowy) oraz przywrócić zajmowaną powierzchnię wystawienniczą do stanu z dnia przekazania przez Organizatora.

Demontaż stoiska musi być zakończony nie później niż do końca wyznaczonego terminu przez Organizatora. Niedotrzymanie terminów będzie wiązało się z obciążeniem Wystawcy dodatkowymi kosztami. Po zakończeniu demontażu powierzchnia wystawiennicza powinna być przekazana Organizatorowi w stanie nienaruszonym, odpowiadającym kondycji powierzchni przed montażem stoiska. Z powierzchni muszą być usunięte wszystkie elementy wykorzystane do budowy stoiska, wykładzina oraz taśma samoprzylepna.
Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wynikłe z demontażu przeprowadzonego w nieprawidłowy sposób. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zniszczenie lub zaginięcie mienia Wystawcy nie usuniętego w terminie z terenu Targów przez Wystawcę.
Ekipy wchodzące na demontaż muszą posiadać identyfikatory “techniczne” (do odbioru w Punkcie Technicznym Obsługi Wystawców, na terenie PWE).
Wjazd samochodów dostawczych i ciężarowych na demontaż możliwy dopiero od godziny zakończenia Targów.

4. Informacje na temat rozładunku, przesyłek kurierskich i spedycji w PWE.

Rozładunek i transport materiałów na terenie PWE WYSTAWCY KORZYSTAJĄCY Z FIRM KURIERSKICH SĄ ZOBOWIĄZANI OSOBIŚCIE ODBIERAĆ PRZESYŁANE PACZKI.
Dostawa towarów i eksponatów targowych podczas trwania Targów musi być zakończona co najmniej na 30 minut przed otwarciem Targów, a w pozostałe dni odbywa się w godzinach montażu stoisk.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za przesyłane Wystawcom paczki, dlatego żadna przesyłka nie zostanie odebrana od firmy kurierskiej w Punkcie Technicznej Obsługi Wystawców.

Wyłączność na usługi transportowe (m.in. poruszanie się po halach targowych wózków widłowych i innych pojazdów transportowych) mają poniższe firmy:

NETLOG POLSKA Sp. z o.o.
Rafał Skrobutan
Koordynator/ Coordinator
tel. +48 22 256 70 55
tel. +48 668 890 274
e-mail rafal.skrobutan@netlog.org.pl
www.netlog.org.pl

TRANSMEBLE INTERNATIONAL
Marcin Frontczak
tel.+48 501 710 984
e-mail marcin@transmeble.com.pl

Oficjalny Spedytor Targów wykonuje na zasadzie wyłączności usługi wyładunkowo/załadunkowe na terenie PWE z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych tj. wózki widłowe i dźwigowe. W związku z tym, na terenie PWE obowiązuje zakaz wprowadzania na teren obiektu przez Wystawców i osoby trzecie urządzeń mechanicznych służących do rozładunków, np. dźwigi, wózki widłowe mechaniczne, bez zgody Organizatora lub Oficjalnego Spedytora Targów.

Spedytor świadczy usługi poprzez:

 • organizację transportu eksponatów, kompleksową obsługę celną,
 • rozładunki i załadunki towarów targowych zgodnie z instrukcjami wysyłającego,
 • wsparcie wykwalifikowanego personelu przy rozpakowaniu / pakowaniu eksponatów na stoisku,
 • profesjonalne magazynowanie pustych opakowań, eksponatów oraz materiałów zabudowy stoisk,
 • wynajem wózków i platform transportowych,


REHABILITACJA ONLINE – CZY DA SIĘ NIĄ ZASTĄPIĆ TRADYCYJNE PODEJŚCIE?

Współczesne problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań. Pandemia koronawirusa wymusiła zamknięcie niektórych placówek lub utrudniła kontakt ze specjalistami. Rehabilitacja online – jakie ma wady, a jakie zalety?

Od wiosny 2020 roku rzeczywistość, w której żyjemy, mocno się zmieniła. Trudno w tej chwili mówić o powrocie do normalności. Początkowo nawet korzystanie z tak niezbędnych zdrowotnie usług, jak fizjoterapia, było mocno utrudnione. Obecnie zawieszono działalność sanatoriów i ośrodków uzdrowiskowych poza przypadkami, gdzie zaprzestanie usług może grozić poważnym pogorszeniem zdrowia pacjenta. Dla wielu placówek i chorych rozwiązaniem w pandemicznych czasach jest rehabilitacja online. Pomysł kontrowersyjny, ale jak się okazuje – w niektórych przypadkach bardzo skuteczny.

Czym jest rehabilitacja online?

To zespół działań na linii rehabilitant-pacjent, które można wykonać bez konieczności bezpośredniego kontaktu. Należą do nich:

 • szkolenie – indywidualna pomoc, doradztwo, instruktaże, planowanie terapii podstawowej
 • ocenia i monitorowanie postępów – dzięki temu można sprawdzić skuteczność prowadzonej terapii i to, czy nie wymaga korekt
 • terapia – wykorzystanie wszystkich możliwości technologicznych do przeprowadzenia pełnej terapii z pacjentem, włączając w to ćwiczenia, relaksację czy autoterapię

Rehabilitacja online – kiedy się sprawdza?

W czasie, gdy udzielanie podobnej pomocy w wariancie ponadpodstawowym jest ograniczone, rehabilitacja online pod postacią telekonsultacji czy rozmów Skype, WhatsApp niekiedy jest jedyną możliwością. Pacjent instruowany przez rehabilitanta wykonuje ćwiczenia. Jednocześnie jest to okazja do podzielenia się z osobą wykwalifikowaną zmianami w stanie zdrowia. Pozwala to na bieżącą korekcję planu rehabilitacyjnego i dopasowanie go do zmieniających się warunków chorobowych osoby korzystającej z usług.

Tego typu aktywność nie tylko pozytywnie wpływa na stan zdrowia pacjenta, ale również zapobiega schorzeniom wynikającym ze zmiany trybu życia na bardziej „zamknięty” i siedzący. To skuteczna metoda pracy nad zdrowym kręgosłupem czy wzmocnieniem ogólnym ciała.

Rehabilitacja online - ograniczenia

Rehabilitacja w wymiarze online jest czymś innym niż tradycyjna. Pacjent w zdecydowanej większości jest zmuszony do wykonywania samodzielnych ćwiczeń lub z pomocą niewykwalifikowanego bliskiego. To oznacza, że wcześniej przygotowany przez instruktora plan wymaga zmian, dostosowujących specyfikę ćwiczeń do warunków. To z kolei powoduje, że możliwe do wykonania ćwiczenia mogą być mniej efektywne niż te robione bezpośrednio z pomocą i pod okiem rehabilitanta.

Rehabilitacja online uniemożliwia również dokładniejsze diagnozy. W przypadku konsultacji z nowym, nieznanym wcześniej pacjentem, konieczne może być choćby przeprowadzenie badania palpacyjnego. Warto jest wtedy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, odbyć test i zapisać się na konsultacje w formie „fizycznej”.


CONTENT MARKETING. JAK WYKORZYSTAĆ GO W BRANŻY REHABILITACYJNEJ?

Content marketing to marketing treści, czyli działanie mające na celu regularne dostarczanie atrakcyjnych i jakościowych treści po to, by zdobyć nowego klienta i utrzymać zainteresowanie firmą. W branży rehabilitacyjnej jest on niezbędny.

Celem każdego fizjoterapeuty czy rehabilitanta jest pozyskanie klienta. Podstawą jest produkt lub oferowana usługa, której jakość ma być kartą przetargową skłaniającą do zakupu. Współczesny konsument ma jednak do wyboru szeroki wachlarz możliwości. Gabinety powstają w miastach na każdym kroku, a pandemia wymusiła ponadto zwrot w stronę poszerzenia ofert online. Konkurencja rośnie i nie śpi, a przedsiębiorcy starają się dotrzymać jej tempa. W tym właśnie miejscu pojawia się content marketing, który potrafi zmienić oblicze każdej marki.

Content marketing – praktycznie zastosowanie

Content marketing to jedna ze strategii marketingowych, opierająca się na tworzeniu unikalnych treści w odniesieniu do danego brandu. Ich celem jest utrzymanie zainteresowania u klientów, którzy są już z marką zapoznani oraz przekonanie do związania się z nią nowych. W tym przypadku brand nie stawia na pustą reklamę. Chce stworzyć coś, co będzie wartością dodaną, która umożliwi zbudowanie długotrwałych relacji z odbiorcą.

Co należy do content marketingu? Między innymi branżowe czy brandowe artykuły, podcasty, infografiki, poradniki, video, platformy edukacyjne, a także raporty. One wszystkie dostarczają nie tylko ważnych i ciekawych dla potencjalnego klienta treści, ale również delikatnie „przemycają” informacje dotyczące marki.

Fizjoterapia i rehabilitacja w świecie marketingu

Jak w każdej gałęzi biznesu, również w branży fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjnej marketing to podstawa, a content marketing – ciekawe rozwiązanie. Współczesne czasy wymusiły na niej dostosowanie się do nowej rzeczywistości, którą były między innymi trudności w funkcjonowaniu gabinetów. To sprowokowały właścicieli czy też producentów do dodatkowego działania, wykraczającego poza ramy standardowych usług.

Content marketing a branża rehabilitacyjna – przykłady

Branża rehabilitacyjno-fijoterapeutyczna w dużej mierze opiera się na kontakcie z pacjentem. To wykonywane wspólnie ćwiczenia czy analiza stanu zdrowotnego, tak zwana „praca na żywym organizmie”. Jak więc można wykorzystać content marketing w tak specyficznym sektorze?

Przede wszystkim zyskają ci, którzy zainwestują w specjalistyczne artykuły. Wiedza fizjoterapeutów jest cenna, nie posiada jej przeciętny pacjent. Fachowe przybliżenie najważniejszych problemów czy też wskazanie nowych rozwiązań nie tylko zbuduje zaufanie do rehabilitanta (bo dzieli się wiedzą, którą ma), ale również pomoże spozycjonować biznes w wyszukiwarkach. Każda odpowiednio przygotowana pod SEO treść będzie wzbogaceniem wartości strony internetowej danego gabinetu i pozwoli na organiczne dotarcie do potencjalnego klienta.

Dobrym rozwiązaniem będzie publikowanie wartościowego video. Może ono pokazać zarówno proste ćwiczenia do wykonania w domu, jak również przedstawiać wiedzę w sposób bardziej kompleksowy, relacyjny.

Przydadzą się również pie-charty czy też infografiki, pokazujące na przykład możliwości danej terapii i jej efekty. Jest to ciekawe rozwiązanie i dość rzadko spotykanie na polskim rynku.


JAK PRZYGOTOWAĆ BIZNESPLAN W BRANŻY REHABILITACYJNEJ?

Biznesplan to formalny dokument szczegółowo opisujący wszystko na temat firmy. Ma napędzać przyszłość danej organizacji, ponieważ zawiera cele dla wszystkich głównych obszarów: sprzedaży, wydatków, zatrudniania i finansowania.

Biznesplan to punkt odniesienia do monitorowania postępów i„uczenia się po fakcie”, jeśli osiągasz lepsze lub gorsze wyniki niż oczekiwano.

Biznesplan – kto go potrzebuje?

Każdy, kto prowadzi firmę, powinien mieć biznesplan – zwłaszcza podczas pracy z inwestorami, partnerami lub pracownikami.

Jakie są podstawowe elementy biznes planu?

Biznesplany będą się różnić w zależności od praktyki. Powinny być żywymi dokumentami, które można dostosowywać w miarę rozwoju swojej praktyki i zmian na rynku.

1. Podsumowanie wykonawcze

To ogólny przegląd celów i celów gabinetu. W tej części należy jasno i zwięźle opisać, w jaki sposób dana praktyka planuje zająć się problemami zdrowotnymi pacjenta, pozostając przy tym rentowną. Działa również jako rodzaj struktury, do której można się odwołać podczas opracowywania reszty biznesplanu.

W przypadku ambulatoryjnej praktyki fizykoterapeutycznej w tej części należy krótko podsumować:

 • jaką niszę zamierza wypełnić klinika,
 • usługi, które zapewni gabinet,
 • jak zamierza się rozpowszechniać informacje o usługach,
 • potencjał wzrostu kliniki,
 • przewagi konkurencyjne,
 • ogólne wymagania dotyczące finansowania

2. Cele

Co właściwie robi twoja praktyka? Jakie są jej cele? Jeśli firma już działa, prawdopodobnie można dość łatwo określić jej cele i usługi. Ale nawet jeśli jest się doświadczonym weteranem biznesu, może być trudniej wyjaśnić, co chce się osiągnąć w dłuższej perspektywie. Tak więc w tej sekcji warto zacząć od zastanowienia się nad tym, gdzie znajduje się teraz firma i gdzie chce się, aby była w przyszłości. Warto tu wspomnieć także o działaniach niezbędnych do osiągnięcia tego wzrostu.

3. Marketing

Chociaż cele i usługi są bezsprzecznie ważne, sposób, w jaki planuje się sprzedać swoją praktykę, jest równie ważny – jeśli nie bardziej. W końcu usługi będą miały niewielki wpływ, jeśli docelowi odbiorcy nie będą wiedzieć, że je się oferuje. Najlepiej byłoby podzielić tę sekcję na trzy mniejsze podsekcje.

Wiadomość, którą chcesz przekazać

Pacjenci muszą wiedzieć wszystko o firmie, więc warto zastanowić się, co chce się przekazać swoim komunikatem. O treści tej sekcji informują: mocne strony praktyki, korzyści z fizjoterapii w porównaniu z innymi rodzajami leczenia, trendy w fizjoterapii i usługach wellness oraz w jaki sposób pacjenci mogą uzyskać dostęp do usług.

4. Operacje

Zrozumienie codziennych operacji – a także tego, kto za co odpowiada – może przyczynić się do sukcesu praktyki. Warto odpowiedzieć sobie na pytania:

Jakich obiektów, sprzętu i materiałów potrzeba na co dzień?
Jaka jest Twoja struktura organizacyjna?
Kto odpowiada za jakie aspekty działalności?
Jakie są początkowe potrzeby kadrowe?
Kiedy i jak doda się personel?
Jak nawiąże się relacje biznesowe z dostawcami i dostawcami?
Jak te relacje wpłyną na codzienne operacje?
Jak zmieni się działalność wraz z rozwojem firmy?
Jakie kroki podejmie się, aby obniżyć koszty, jeśli firma początkowo nie spełnia oczekiwań?

5. Finanse

Nie można skutecznie prowadzić praktyki bez oceny sytuacji finansowej. Dobrze jest zacząć od określenia kosztów początkowych, a także tego, czy planuje się je sfinansować za pomocą pożyczek, dotacji lub oszczędności.

Biznesplan powinien zawierać wyceny budowy i remontów obiektów, dzierżawy budynku oraz
niezbędnego wyposażenia.

Ponadto należy wykonać:
Bilans (tj. aktywa, udziałowcy, zobowiązania i dochody w celu sfinansowania przyszłego wzrostu)
Rachunek zysków i strat (tj. przewidywane przychody i wydatki)
Rachunek przepływów pieniężnych (tj. wpływy gotówkowe i płatności wydatków)
Budżet operacyjny (tj. szczegółowy podział dochodów i wydatków)
Analiza progu rentowności (tj. projekcja przychodów wymaganych do pokrycia kosztów stałych i zmiennych)

Dzięki tym punktom biznesplan będzie klarowny i pomoże w rozwoju firmy.