35 lat Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku działa na rzecz osób po wypadkach poruszających się na wózku inwalidzkim. Jest jedyną organizacją pożytku publicznego w kraju, która stworzyła wszechstronny program o skali ogólnopolskiej, realizowany przez same osoby z niepełnosprawnością dla swojego środowiska. Podstawowym celem Fundacji jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób poruszających się na wózku inwalidzkim i przywracanie im należnego miejsca w społeczeństwie. Na kompleksową realizację tego celu składa się wiele różnych działań: Obozy Aktywnej Rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia regionalne, szkolenia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz dla personelu medycznego i wolontariuszy.