Zgłoś swoją prezentację na scenę targów

    Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prezentacji.