PUROMEDICA

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

TECHNOLOGIA NAWADNIANIA NUION ma na celu wytwarzanie indywidualnych ultraczystych dietetycznych preparatów mineralnych w postaci roztworów wodnych o najlepszej biodostępności i braku jakichkolwiek skutków ubocznych. Technologia NUION opiera się na znajomości mechanizmów ich wchłaniania z jelita do krwi i z krwi do tkanek oraz koncepcji unikania niepożądanych dodatkowych substancji chemicznych w produkcie.

EN

THE NUION HYDRATION TECHNOLOGY is aimed at producing individual ultrapure dietary mineral formulations as aqueous solutions with their best bioavailability and the lack of any side effects. It is based on the knowledge of the mechanisms of their absorption from the intestine into the blood and from the blood into tissues as well on the concept of avoiding any unwanted additional chemicals in the product.