Polskie Kliniki Osteoporozy

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Polskie Kliniki Osteoporozy są wyłącznym dystrybutorem amerykańskiego lidera w produkcji zaopatrzenia ortopedycznego, Aspen Medical Products®. W ofercie posiadają ortezy dla górnego i dolnego odcinka kręgosłupa. Produkty Aspen mogą być stosowane do wzmocnienia i ochrony aparatu ruchu kręgosłupa zarówno w przypadkach nagłych jak i terapii celowanej.

EN

Polskie Kliniki Osteoporzy sp. z o.o. is the exclusive distributor of Aspen Medical Products® the American leader in the production of orthopedic supplies. The offer includes orthoses for the upper and lower spine. Aspen products can be used to strengthen and protect the musculoskeletal system in both emergency and targeted therapy