Oxford Pol

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

OXFORD POL– działa na rynku medycznym od ponad 30 lat. REHABILITACJA CUSTO CARDIO CONCEPT to: bezprzewodowe monitorowanie EKG do 16 pacjentów jednocześnie/Współpraca z wieloma typami urządzeń rehabilitacyjnych/Bezprzewodowe nadajniki EKG/Regulowany, wielorazowy pas piersiowy lub elektrody EKG/Platforma z opcjami/Język polski/Niewielkie wymiary/

EN

OXFORD POL– has been operating on the medical market for over 30 years.CUSTO CARDIO CONCEPT REHABILITATION: wireless ECG monitoring for up to 16 patients simultaneously/Cooperation with many types of rehab. devices/Wireless ECG transmitters/Adjustable, reusable chest strap or ECG electrodes/Platform with options/Polish language/Small dimensions/