Lna Sante Origin

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Centrum Origin Kraków i Centrum Origin Otwock to najnowsze w Polsceośrodki rehabilitacji neurologiczne i ortopedycznej.Centrum Origin Otwock jest pierwszą placówką Origin w kraju zapewniającą rehabilitację chorych z pólnocy. Centrum Origin Kraków to drugi na terenie Polski ośrodek Origin, a jednocześnie najnowocześniejszy obiekt rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej w rejonie Polski południowej.Centra Origin wyróżniają się supernowoczesnym sprzętem obejmującym najnowszej generacji roboty, doświadczoną i dodatkowo przeszkoloną kadrą fizjoterapeutów i lekarzy oraz doskonałymi warunkami pobytu.

EN

The Origin Kraków Center and the Origin Otwock Center are the newest in Polandneurological and orthopedic rehabilitation centers.The Origin Otwock Center is the first Origin facility in the country providing rehabilitation for patients from the north.The Origin Center Kraków is the second Origin center in Poland, and at the same time the most modern facility for neurological and orthopedic rehabilitation in the region of southern Poland.Origin centers are distinguished by state-of-the-art equipment, including the latest generation of robots, experienced and additionally trained staff of physiotherapists and doctors, and excellent working conditions