DONUM CORDE Centrum Rehabilitacji i Opieki Medycznej

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Innowacyjność w rehabilitacji i opiece medycznej Pacjentów w różnym stanie klinicznym przejawia się w kompleksowym i indywidualnym podejściu. Rozpoznanie potrzeb i możliwości Pacjenta, a przy tym wykorzystanie nowoczesnych technologii w specjalistycznej rehabilitacji daje możliwość osiągnięcia zamierzonych efektów podczas usprawniania wielu Pacjentów!

EN

Innovation in the rehabilitation and medical care of patients in various clinical conditions manifests itself in a comprehensive and individual approach. Recognition of the patient’s needs and capabilities, and at the same time, the use of modern technologies in specialist rehabilitation gives the opportunity to achieve the intended effects while improving many patients!