Astar

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Astar jest wiodącym na rynku polskim producentem aparatury fizykoterapeutycznej.
Zakres produkcji obejmuje głównie aparaty do elektroterapii, terapii podciśnieniowej, terapii falą
uderzeniową, laseroterapii biostymulacyjnej, laseroterapii wysokoenergetycznej, sonoterapii,
magnetoterapii i terapii promieniowaniem podczerwonym.

EN

Astar company is a leading manufacturer of physiotherapy units on polish market.
Presently, our field is in the production of high‐class equipment for electrotherapy, vacuum therapy,
shockwave therapy, biostimulation laser therapy, high power laser therapy, ultrasound therapy,
magnetotherapy and infrared radiation therapy.