Zgłoś swoją prezentację na scenę targów

Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru prezentacji.