Reklama w katalogu

Wymagania techniczne dla reklamy w katalogu targowym:

Format katalogu targowego: 115mm x 210mm

Reklamy prosimy przesyłać w formacie: 115mm x 105 mm (1/2 strony, poziomo) + 3mm spadu z każdej strony

Zalecamy zachować 5mm margines dla tekstów i istotnych informacji

Akceptowane formaty plików: TIFF, PDF, EPS, PSD, PNG, JPG, JPEG

Rozdzielczość reklamy: 300dpi

Wszystkie teksty zamienione na krzywe

Wszystkie bitmapy/zdjęcia w rozdzielczości 300dpi

Kolory zamienione na CMYK

reklama w katalogu Rehabilitacja 2018