Konkursy

 

Wszystkich wystawców zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Rehabilitacji i Fizjoterapii oraz o medale i nagrody przyznawane podczas targów.

Laureatów wyłania komisja, w skład której wchodzą szanowani praktycy i teoretycy z dziedziny medycyny fizykalnej i rehabilitacji.

Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie o Złoty Medal Międzynarodowych Targów Rehabilitacja.

  Wystawca zgłaszający produkt

  Ulica

  Kod pocztowy

  Miasto

  Telefon

  Przedstawiciel upoważniony do rozmów z komisją konkursową

  Adres E-mail przedstawiciela

  Dokładna nazwa produktu

  Producent

  Krótki opis produktu, usługi, technologii (charakterystyka)

  Cechy wyróżniające produkt, usługę, technologię spośród innych

  Przyznane nagrody i wyróżnienia

  Spis załączników

  Uwagi

  Załącznik 1

  Załącznik 2

  Załącznik 3

  Załącznik 4

  Załącznik 5

  Opłata za zgłoszenie produktu do konkursu w wysokości 300zł +23% VAT została przekazana w dniu na konto INTERSERVIS Sp. z o.o. SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 16 1090 2705 0000 0001 0041 2605 z dopiskiem "Rehabilitacja -konkurs". Zgłoszenie do konkursu łącznie z materiałami uzupełniającymi prosimy przesłać do dnia 14.09.2020r. za pomocą powyższego formularza lub na adres email organizatora.

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tak zwane RODO) w celach związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.](Wymagane)

  Zapoznałem się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki (Wymagane)

  Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź, złoty medal targów rehabilitacja 2017
  Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź
  Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź
  Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź
  Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź