Ważne informacje

Godziny otwarcia Hali

Dla wystawców:

08.10.2020 r. — 08.00-18.00
09.10.2020 r. — 09.00-18.00
10.10.2020 r. — 09.00-17.00
Wystawca jest zobowiązany we własnym zakresie do zabezpieczenia swojego mienia na stoisku podczas trwania targów jak i po opuszczeniu hali przez zwiedzających.

Dla zwiedzających

08.10.2020 r. — 10.00-17.00
09.10.2020 r. — 10.00-17.00
10.10.2020 r. — 10.00-16.00

Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

24.07.2020 r. — termin nadsyłania zgłoszeń
24.08.2020 r. — termin dostarczenia materiałów do katalogu targowego (Wystawca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi tekstu wpisu w języku polskim 
i angielskim. Brak przesłania treści wpisu zwalnia Organizatora z obowiązku jego zamieszczenia. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treść przesłanych wpisów. 
Po upływie w/w terminu zamieszczenie wpisu do katalogu możliwe jest po uzgodnieniu 
z Organizatorem)
31.08.2020 r. — termin nadsyłania zgłoszenia do Konkursu o Złoty Medal Targów REHABILITACJA
11.09.2020 r. — termin nadsyłania projektu elektrycznego i architektonicznego stoiska — zabudowa własna wystawcy

Należność za udział w targach prosimy uregulować:
do dnia 15.07.2020 r. — 50% kosztów uczestnictwa
do dnia 20.08.2020 r. — pozostała kwota

UWAGA!
Wpłata pełnej należności za udział w Targach
do dn. 15.07.2020 r. upoważnia do 15% rabatu
do dn. 20.08.2020r. upoważnia do 10% rabatu
od ceny za powierzchnię stoiska bez zabudowy.

Fakturę wysyłamy na wskazany adres mailowy do 15-tego dnia następnego miesiąca po zaksięgowaniu wpłaty.

Zabudowa we własnym zakresie

Do dnia 11.09.2020 r. — termin nadsyłania projektu elektrycznego i architektonicznego stoiska — zabudowa własna wystawcy

 

Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź
Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź

TERMINARZ ZABUDOWY I DEMONTAŻU

Dla zabudowy standardowej
07.10.2020 r. — 12.00-21.30 - przekazanie stoiska wystawcy
10.10.2020 r. — 17.00-19.30 - zdanie stoiska przez wystawcę

Dla zabudowy indywidualnej
05-07.10.2020 r. — 10.00-21.30 - budowa stoisk
10.10.2020 r. — od godz. 17:00 - demontaż stoisk (halę należy opuścić do godziny 22:00)