REHABILITACJA W PRAKTYCE


stoisko nr 112
adres:
al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice
telefon:
+48 32 788 51 90, +48 32 203 93 56
e-mail:
rehabilitacja@elamed.pl

„Rehabilitacja w Praktyce” – czasopismo dla praktyków fizjoterapii i rehabilitacji, którzy chcą stale podnosić swoje kompetencje, bowiem rozumieją związek pomiędzy sukcesem terapii a wykształconym, profesjonalnym terapeutą. Nasi czytelnicy każdego pacjenta traktują indywidualnie, dlatego szukają wsparcia dla swoich diagnoz i wybieranych terapii.

„Rehabilitation in Practice” – a magazine for physiotherapy and rehabilitation practitioners who wish to constantly improve their competence, because they understand the relationship between successful treatment and educated, professional therapist. Our readers treat each patient individually, they looking for support for their diagnoses and therapies chosen.

 

www.rehabilitacja.elamed.pl