PODOLOGIA.pl


Adres:
al. Jana Pawła II 36, 70-453 Szczecin
Telefon:
607 602 175
E-mail:
mb@podologia.pl

PODOLOGIA.PL jest integralną częścią firmy SPONDYLUS, zespołu specjalistów w zakresie diagnozowania, leczenia i profilaktyki wad postawy. Wieloletnia praktyka pozwoliła na opracowanie i wdrożenie najnowszych technik diagnostycznych i produkcyjnych, które PODOLOGIA.PL może zaoferować swoim Klientom, służąc także doradztwem i wiedzą.

PODOLOGIA.PL is an integral part of the company SPONDYLUS, a team of specialists in the diagnosis, treatment or prevention of faulty posture. The long practice allowed the development and implementation of the latest diagnostic techniques and production, which PODOLOGIA.PL can offer its Clients, serving as advice and knowledge simultaneously.

 

www.podologia.pl