Barry


stoisko nr 48
adres:
ul. Konfederatów Barskich 19, 43-100 Tychy
telefon:
+48 669 266 005
e-mail:
info@barry.com.pl
Firma Barry jest dystrybutorem drukarki 3D Sole PodoPrinter w Polsce. Drukarka 3D to rewolucyjne rozwiązanie do produkcji indywidualnych wkładek do butów.
Firma Barry zajmuje się produkcją drukowanych 3D indywidulanych wkładek i klapek ortopedycznych. W naszej ofercie znajduje się również sprzęt diagnostyczny: komputerowe maty tensometryczne oraz skanery 2D i 3D.
Zapraszamy do współpracy.
The Barry company is a distributor of the Sole PodoPrinter 3D printer in Poland. The 3D printer is a revolutionary solution for the production of individual shoe insoles.
The Barry company produces 3D printed individual orthopedic insoles and sandals. Our offer also includes diagnostic equipment: computer pressure plates and 2D and 3D scanners.
We invite you to cooperation.