5 ELEMENTUM

5 ELEMENTUM


stoisko nr 42
adres:
ul. Kazimierska 15, 51-657 Wrocław
telefon:
+48 694 224 455
e-mail:
info@5elementum.eu
5E współpracuje z wiodącymi specjalistami w dziedzinie medycyny i sportu, aby dać gwarancję, że produkty: taśmy kinezjologiczne, bandaże kohezyjne, które wprowadzamy na rynek są niezawodne i przynoszą oczekiwane rezultaty. Zaufało nam już liczne grono sportowców, wspomagających treningi naszymi taśmami i bandażami terapeutycznymi w celu skuteczniejszego osiągania założonych, ambitnych rezultatów.
5E works with leading specialists in the field of medicine and sports to ensure that the products: kinesiology tapes, cohesive bandages that we introduce to the market are reliable and bring the expected results. We have already been trusted by a large group of athletes who support training with our tapes and therapeutic bandages in order to more effectively achieve the assumed, ambitious results.