Bilety

 

Informacja o możliwości zakupu biletu on-line wkrótce. 

Możliwość zakupu biletu w kasie na miejscu.

Jednodniowy wielokrotnego wstępu – upoważnia do wielokrotnego wstępu jednego dnia Targów – 30 zł

Trzydniowy wielokrotnego wstępu – karnet upoważnia do wielokrotnego wstępu przez cały okres trwania Targów – 45 zł

Student – bilet studencki, jednodniowy wielokrotnego wstępu – upoważnia do zakupu biletu po obniżonej cenie – ważny jedynie z aktualną legitymacją studencką – 20 zł

Senior – bilet dla seniora, jednodniowy wielokrotnego wstępu –  ważny z dowodem osobistym lub legitymacją rencisty/emeryta – 10zł

Rodzinny – bilet rodzinny, jednodniowy wielokrotnego wstępu – 2 rodziców + maksymalnie 3 dzieci do 15 roku życia – 55 zł

Bilet osoby niepełnosprawnej - osoby poruszające się na wózkach, o kulach, z niepełnosprawnością każdego stopnia są upoważnione do zamówienie darmowego biletu wstępu dla osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna (1+1) – ważny jedynie z legitymacją osoby niepełnosprawnej

Targi Rehabilitacja 2017, Targi medycyny fizykalnej i rehabilitacji, targi łodź